preloader

Về TnA Marketing

ĐỘI NHÓM NHÂN SỰ MARKETING THUÊ NGOÀI – GIẢM CHI PHÍ TỐI ĐA CHO DOANH NGHIỆP

TnA Group (Tòng and Associate) mục tiêu thành lập và phát triển doanh nghiệp từ ý tưởng cung cấp một đội nhóm giàu kinh nghiệm. Thứ 2, nhận thấy khó khăn trong việc tìm và quản lý nhân sự về chuyên môn, dẫn đến sự ách tắt trong hoạt động truyền thông marketing trong một thời gian dài sẽ dẫn đến những thiệt hại về thời gian, khách hàng tiềm năng sẽ không có sự kết nối xuyên suốt với thương hiệu.

TnA Marketing được xây dựng và quản lý nhằm cung ứng những khó khăn và thách thức trong giai đoạn tìm kiếm và đào tạo nhân sự về lĩnh vực Marketing cho doanh nghiệp. Cung ứng nhanh nguồn nhân lực Marketing chuyên môn sẽ giúp doanh nghiệp đi nhanh hơn, rút ngắn được thời gian xây dựng thương hiệu, tiết giảm tối đa chi phí quản lý (chi phí lương cố định, chi phí các loại thuế, bảo hiểm cho người lao động). Tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp doanh nghiệp không chịu rủi ro trong việc thay đổi và cắt giảm nhân sự mới thường xuyên.

TnA Marketing

THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI TRÊN NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỐI SỐ.

Đội nhóm Marketing thuê ngoài sẽ làm việc như một đội Marketing trong doanh nghiệp. Các kế hoạch công việc sẽ do quản lý dự án Planning trước đó trình duyệt cấp lãnh đạo và triển khai Setup công việc của từng thành viên trên nền tảng CRM. Ở đây, các công việc của từng vị trí sẽ được theo dõi dưới sự lãnh đạo của chủ doanh nghiệp và được vận hành cũng như thực thi dự án bởi phòng Marketing Thuê Ngoài bao gồm:

  • Quản lý dự án.
  • Digital Marketing Executive.
  • Branding Manager.
  • Content marketing.
  • Data analysis.
  • CRM management executive.