preloader

Về TnA

Về TNA Marketing

TNA Group chuyên cung cấp các giải pháp phát triển sản phẩm & hình thành thực thi chiến lược Marketing cho doanh nghiệp. Với đội ngũ kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực Marketing, TnA đã đồng hành cùng hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp giúp doanh nghiệp các bài toán khó khăn trong nhân sự & vận hành Marketing cho doanh nghiệp.

element