preloader

GÓI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

TẢI BẢNG GIÁ PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI
illustration10_29

GIẢI PHÁP PHÙ HỢP DOANH NGHIỆP QUY MÔ LỚN, TẬP ĐOÀN.

Gói giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp đi nhanh hơn và phát triển nhanh hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Giảm gánh nặng công việc cho đội inhouse sẳn có. Việc thuê ngoài 1 phòng marketing chuyên nghiệp, sẽ giúp hoạt động Marketing được tiếp diễn, không gián đoạn và linh hoạt trong việc tăng giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

element

THỰC THI NHANH DỰ ÁN GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ QUẢN LÝ THEO GIAI ĐOẠN

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng mô hình cũng như hoạt động kinh thì luôn mong muốn thực thi nhanh chiến lược.

Tuy nhiên, nhân lực có sẳn sẽ gặp nhiều giới hạn trong việc triển khai nhanh dự án. Một đội Marketing thuê ngoài sẽ đáp ứng được tất cả các vấn đề trên.

Tiết kiệm chi phí quản lý cho doanh nghiệp, linh hoạt trong việc tận dụng nguồn nhân lực, dễ thay đổi và thích nghi trong từng điều kiện kinh tế.

illustration14

THUÊ NGOÀI PHÒNG MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN KÊNH TIẾP THỊ VÀ THỰC THI NHANH DỰ ÁN.

TnA Marketing đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh cho doanh nghiệp.
Giải pháp thuê ngoài cho Phòng Marketing thuê ngoài - Gói phát triển toàn diện.
Team size:
- Trưởng phòng Marketing - Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing. Quản lý và chịu trách nhiệm chính về dự án.
- Brand Manager -Xây dựng hệ thống nhận diên thương hiệu, chuẩn hoá nội dung và hình ảnh trên mặt trận media.
- Digtal marketing executive - lập kế hoạch thực thi mục tiêu chiến dịch trên nền tảng digital, Lập chiến thuật phát triển hạ tầng online
- Graphic designer - chuyên viên thiết kế.
- Content marketing - chuyên viên phát triển nội dung.
- Chuyên viên PR.
Mục tiêu gói:
- Tái định vị thương hiệu, tăng nhận diện, xây dựng hệ thống Marketing automation, thực thi Marketing lead,
Cam kết gói:
- Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng online trong 3 tháng.
- Phát triển mô hình omni channel Marketing.
- Phát triển nội dung, chuẩn hoá hình ảnh thông tin chuyên nghiệp.
- Xây dựng kênh phát triển nguồn data qua hoạt động quảng cáo trả phí.
- Xây dựng kênh nuôi dưỡng và phát triển khách hàng tiềm năng.

element